create your own web page for free

"มั่นใจคุณภาพและบริการ"

คุณภาพตามมาตรฐาน ISO 15189 และ ISO 15190

บริการรับสิ่งส่งตรวจ (Specimen)
กรุงเทพฯ และ ปริมณฑล 

รอบปกติ : ผู้ใช้บริการในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล มีบริการรับตัวอย่าง ดังนี้ 
   วันจันทร์ - วันเสาร์ และ วันหยุดนักขัตฤกษ์ บริการรับวันละ 2 รอบ
         - รอบเช้า เวลา 9.00 น. - 12.00 น.
          - รอบบ่าย เวลา 16.00 - 18.00 น.
    วันอาทิตย์ บริการรับวันละ 1 รอบ
         - รอบเช้า เวลา 9.00 น. - 12.00 น.
    ผู้ใช้บริการนอกพื้นที่ สามารถส่งสิ่งตรวจได้โดย
         - ไปรษณีย์ด่วนพิเศษ
         - รถทัวร์ หรือ รถโดยสารสาธารณะ
         - รถไฟ

กรณีเร่งด่วน : กรณีเร่งด่วนพิเศษ มีบริการช่วงเวลา 09.00 น. - 17.00 น.

**กรุณาโทรแจ้งที่เบอร์ 083-1976800 (กรุงเทพฯปริมณฑลและต่างจังหวัดรวมเขตบริการย่อย)**

บริษัทฯ จะอำนวยความสะดวกให้โดยการจัดเจ้าหน้าที่ไปรับพัสดุ ณ สถานีปลายทาง ตามวันและเวลาที่กำหนดไว้

เส้นทางการรับสิ่งส่งตรวจ : มีบริการรับตัวอย่างถึงสถานที่ในเขตพื้นที่บริการย่อยดังนี้

ภาคกลาง ภาคเหนือ ภาคเหนือตอนล่าง ภาคใต้ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ชัยนาทเชียงรายอุตรดิตถ์ประจวบคีรีขันธ์บุรีรัมย์
สิงห์บุรีเชียงใหม่สุโขทัยชุมพรสุรินทร์
ลพบุรีแม่ฮ่องสอนพิษณุโลกสุราษฏร์ธานี
สุพรรณบุรีพะเยากำแพงเพชรพังงา
อยุธยาลำพูนนครสวรรค์นครศรีธรรมราช
กาญจนบุรีลำปางอุทัยธานีกระบี่
ราชบุรีน่านพิจิตรตรัง
เพชรบุรีแพร่เพชรบูรณ์พัทลุง
ตากสงขลา

เบอร์ติดต่อ
เจ้าหน้าที่บริการรับสิ่งส่งตรวจ
ในเขตกรุงเทพฯ และ ปริมณฑล

เส้นนครปฐม (081-4878070)
เส้นบางเลน (098-6014373)
เส้นมหาชัย (085-1474616)
เส้นสายใต้ (062-4028772)
เส้นบางนา (086-7020954)
เส้นทัวร์ (086-6119178)
สายใต้+เส้นสำรอง 1 (086-9888738)
ทัวร์+เส้นสำรอง 2 (097-9604559)  

เบอร์ติดต่อ
เจ้าหน้าที่บริการรับสิ่งส่งตรวจ
ในเขตต่างจังหวัด


เส้นชัยนาท (085-2622920)
เส้นสุพรรณบุรี (081-3854166)
เส้นเชียงราย (080-4930322)
เส้นลำปาง (087-6613542)
เส้นอุตรดิตถ์ (099-5450728)
เส้นสุโขทัย (081-9624575)
เส้นนครสวรรค์ (062-1863924)
เส้นอุทัยธานี (084-5786329)
เส้นพิจิตร (091-8376958)
เส้นเพชรบูรณ์ - พิจิตร (082-2268813)
เพชรบูรณ์ 2 (062-3098978)
เส้นชุมพร (086-2798907)
เส้นสุราษฏร์ธานี (093-7683591)
เส้นนครศรีธรรมราช (089-4577956)
เส้นสุรินทร์ - บุรีรัมย์ (089-7207643)  

ติดตาม เราได้ที่