แจ้งปัญหาการใช้งานระบบตรวจผลออนไลน์ โทร.02-417-1923-7 ต่อ 28 หรือเบอร์โทรศัพท์สายตรง 094-554-3740 วันจันทร์-วันเสาร์ ในเวลา 8.30 - 17.00 น.